สติกเกอร์ รับประกันสินค้า

สติกเกอร์ รับประกันสินค้า

SKU: 0008

เป็นสิ่งสำคัญที่สินค้าจะต้องมี เพราะเปรียบเสมือนหน้าตาของสินค้าที่จะต้องมาควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้า สามารถจดจำแบรนด์ได้เป็นอย่างดี และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราในที่สุด ป้ายฉลากสินค้า Label Sticker จึงมีบทบาทสำคัญกับการตลาดมาก ๆ เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เพิ่มยอดขาย และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเราอีกด้วย

Color: Pink
  • Product Info

    I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item. Buyers like to know what they’re getting before they purchase, so give them as much information as possible so they can buy with confidence and certainty.

  • Return and Refund Policy

    I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.