กล่องอาหารเสริม

กล่องอาหารเสริม

กล่องอาหารเสริม นอกจากจะต้องมีความสวยงามแล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ การรับรองกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งควรมีรายละเอียด เ