top of page
กล่องใส่อะไหล่รถยนต์

กล่องใส่อะไหล่รถยนต์

ขอแนะนำกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นกล่องที่มีน้ำหนักเบา และสามารถออกแบบให้มีรูปทรงที่มีความแข็งแรงได้ตามที่ต้องการ โดยทั่วไปกล่องกระดาษลูกฟูกจะทำหน้าที่ในการขนส่ง แต่เราก็สามารถออกแบบพิมพ์ลายลงไปได้ โดยเราจะพิมพ์ลายแล้วนำไปประกบกับกระดาษลูกฟูกอีกทีหนึ่ง ทำให้กล่องลูกฟูกนั้น สามารถทำเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ ทำให้มีความสวยงามและความแข็งแรงทนทานขึ้น แถมยังรับน้ำหนักได้มากกว่ากล่องกระดาษแข็งอีกด้วย

bottom of page