top of page
Search

เทคนิคการปั๊มเคทอง

Updated: Jul 11
การปั๊มฟอยล์หรือปั๊มเคทอง

คือ การนำเอาฟอยล์หรือเค (Foiling) ประทับลงไปยังพื้นผิวของแบบพิมพ์ ซึ่งจะทำให้ ฟอยล์หรือเค (Foiling) อยู่ติดกับแบบพิมพ์หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเมื่อพิมพ์ลงไปแล้วก็จะทำให้งานที่ออกมามีรูปแบบที่สวยหรูหรามากขึ้น สามารถทำให้เกิดเป็นเงา เพิ่มมิติให้กับโลโก้ เพิ่มความสวยงามให้กับตัวอักษรได้ซึ่งก็จะสามารถดีไซน์ให้ออกมาในรูปแบบไหนก็ได้ ยังสามารถเพิ่มมุมมองให้ดูมีมิติ หลากหลายโดยใช้หลักการที่นำเอาความร้อนมาละลาย ฟอยล์หรือเค (Foiling) ให้ติดแนบลงไปยังแบบพิมพ์เพื่อให้ผิวเรียบเนียบไปกับตัวแบบหรือเรียกว่า “ Hot Stamp ” นั้นเอง

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page