top of page
Search

เทคนิคSport UV

Updated: Jul 11, 2023Spot UV เป็นเทคนิคหลังพิมพ์ที่ช่วยเพิ่มความนูนให้กับพื้นผิววัสดุพิมพ์ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของโลโก้ เน้นข้อความ เช่น ชื่อหนังสือ หรือการออกแบบดีไซน์เพื่อนำเสนอลูกเล่นต่างๆ โดยพื้นผิวของบริเวณที่ทำ Spot UV จะมีลักษณะเรียบลื่นเป็นมันเงา คล้ายถูกเคลือบไว้ ทำให้ดูหรูหราทั้งเมื่อมองด้วยสายตาและรู้สึกดีเมื่อได้สัมผัส ด้วยลักษณะผิวที่ค่อนข้างโปร่งใส ทำให้เราสามารถขับให้ภาพมีจุดสนใจ เพิ่มความหรูหรา หรือความโดดเด่นกับชิ้นงานโดยสร้างความคอนทรัสต์กับพื้นผิวที่อยู่รอบนอก

Spot UV สามารถพบได้บนนามบัตร และบนปกหนังสือที่ต้องการความนูนของพื้นผิวแเพื่อเน้นผิวสัมผัสและดีไซน์ที่หรู นอกจากนี้ยังสามารถทำได้บนโบรชัวร์, แผ่นพับต่างๆ และจะทำควบคู่กับการเคลือบด้านเสมอ เราสามารถเตรียมไฟล์ง่ายๆ ด้วยการทำไฟล์เฉพาะสำหรับการ Spot UV เป็นภาพขาว-ดำ เลือกบริเวณที่เราจะทำ Spot UV ให้เป็นสีดำ 100 K (100% Black) และพื้นที่เว้นว่างที่ไม่ทำ Spot UV จะใช้สีขาว เราก็สามารถออกแบบชิ้นงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะทำเป็นรูปหยดน้ำ, เคลือบทับตัวอักษรและโลโก้, สร้างลวดลายบนพื้นผิว หรือแม้แต่ทำเป็นอักษรเบรลล์ก็ได้เช่นกัน

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page