top of page
Search

ประโยชน์ของฉลากสินค้า ความสำคัญและความรู้ที่ควรรู้ !


ฉลากติดขวด ฉลากติดกล่อง สติ๊กเกอร์ติดสินค้า พิมพ์ฉลาก พิมพ์สติ๊กเกอร์
ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้าเป็นสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้สำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยประโยชน์ของฉลากสินค้ามีดังนี้:

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

 • ฉลากสินค้าจะระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ส่วนประกอบ ปริมาณ สารอาหาร วิธีใช้ และคำเตือนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นเหมาะสมกับความต้องการและความปลอดภัยหรือไม่

 • สร้างความน่าเชื่อถือ

 • การมีฉลากสินค้าที่ชัดเจนและถูกต้องสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและแบรนด์ ผู้บริโภคจะรู้สึกมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าที่มีข้อมูลครบถ้วน

 • ช่วยในการเปรียบเทียบสินค้า

 • ฉลากสินค้าช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคา ระหว่างสินค้าต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อที่ดีที่สุด

 • ส่งเสริมการรักษาสุขภาพและความปลอดภัย

 • สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ ฉลากสินค้าจะแจ้งให้ทราบถึงสารอาหารและสารเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงสารที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ

 • สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม

 • ฉลากสินค้าบางประเภทจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการกำจัดของเสียที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม

 • ตอบสนองต่อกฎหมายและข้อบังคับ

การติดฉลากสินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วนยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า

“ให้การพิมพ์เป็นเรื่องง่าย มาที่เรา” โรงพิมพ์สีสันกราฟฟิคส์

โรงพิมพ์ของเราพร้อมที่จะดูแล และให้คำแนะนำ เรื่องกรทำฉลากสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

สนใจสั่งงาน /สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ทาง LINE : @seasongraphics หรือโทร. 02-4644005

3 views0 comments

댓글


bottom of page